Dovolená

V pátek 3.3.2023 a 17.3.2023 čerpáme dovolenou.

akutních případech Vás ošetří zastupující lékaři z ordinace Asclepius Medical s.r.o. (ordinace na patře).

www.asclepius.cz

Děkujeme za pochopení.

Očkování proti chřipce a covidu-19

COVID-19

Očkujeme 1. a 2. posilující dávku vakcíny proti onemocnění COVID-19 vakcínou Comirnaty Orig/Omicron BA4-5 od firmy Pfizer/BioNTech. Tato vakcína neslouží k základnímu očkování proti onemocnění COVID-19 (1. a 2. dávka), ale pouze k očkování posilujících dávek (3. a 4. dávka). Od poslední aplikace vakcíny proti covidu musí uplynout nejméně 3 měsíce.

Očkujeme také základní dvě dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19 vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

V případě zájmu o očkování proti covidu se objednejte přednostně e-mailem, formou SMS nebo telefonicky.

Chřipka

Od konce října 2022 budeme očkovat proti chřipce pro sezónu 2022/2023 vakcínou Influvac Tetra. Úhrada vakcíny proti chřipce z prostředků veřejného zdravotního pojištění je splněna u pacientů:

 • nad 65 let věku,
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
 • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
 • u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • u pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • u pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
 • a pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Proti chřipce očkujeme také samoplátce, kteří nesplňují úhradu vakcíny z veřejného zdravotního pojištění, cena očkování včetně aplikace je 620 .

V případě zájmu o očkování proti chřipce se dostavte kdykoliv bez objednání během ordinačních hodin:

 • od 9.00 do 13.00 (Po, St, Čt),
 • od 9.00 do 12.00 (v pátek)
 • a od 13.00 do 17.00 (v úterý).

Vaše ordinace.