Očkování proti chřipce a covidu-19

COVID-19

Očkujeme 1. a 2. posilující dávku vakcíny proti onemocnění COVID-19 vakcínou Comirnaty Orig/Omicron BA1 od firmy Pfizer/BioNTech. Tato vakcína neslouží k základnímu očkování proti onemocnění COVID-19, ale pouze k očkování posilujících dávek. Od poslední aplikace vakcíny proti covidu musí uplynout nejméně 3 měsíce.

Očkujeme také základní dvě dávky vakcíny proti onemocnění COVID-19 vakcínou Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech.

V případě zájmu o očkování proti covidu se objednejte přednostně e-mailem nebo telefonicky.

Chřipka

Od konce října 2022 budeme očkovat proti chřipce pro sezónu 2022/2023 vakcínou Influvac Tetra. Úhrada vakcíny proti chřipce z prostředků veřejného zdravotního pojištění je splněna u pacientů:

  • nad 65 let věku,
  • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
  • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
  • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
  • u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
  • u pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
  • u pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • a pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Proti chřipce očkujeme také samoplátce, kteří nesplňují úhradu vakcíny z veřejného zdravotního pojištění, cena očkování bude upřesněna během října 2022.

V případě zájmu o očkování proti chřipce se dostavte kdykoliv bez objednání během ordinačních hodin od 9.00 do 13.00 (Po, St, Čt), od 9.00 do 12.00 (v pátek) a od 13.00 do 17.00 (v úterý), nejdříve však od konce října 2022.

Vaše ordinace.