Naše zdravotnické zařízení poskytuje komplexní léčebně-preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství a pracovnělékařské služby pro firemní klienty.

Prosíme pacienty, aby se vždy objednali na plánovaná i akutní vyšetření. Pokud máte akutní obtíže, napište nám zprávu přes on-line portál pacienta, pošlete SMS nebo nám zavolejte, domluvíme se na čase Vaší návštěvy ještě tentýž den. Neobjednaní pacienti budou ošetřeni v jiném termínu.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Poskytujeme léčebně-preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství
a pracovnělékařské služby pro firemní klienty.
Pečujeme o akutní i chronické pacienty a zároveň klademe důraz na preventivní prohlídky
a poskytování moderní zdravotní péče založené na individuálním přístupu k pacientům.
Součástí náplně naší práce je i dispenzarizace diabetiků a pacientů
s kardiovaskulárními chorobami. Naše ordinace je zapojena do národních výzkumných projektů a podílí se na výuce českých i zahraničních studentů medicíny.
Provádíme jak povinné očkování, tak i očkování pro cesty do zahraničí.
Naše ordinace je zařízena standardním přístrojovým vybavením. Výhodou těchto metod
je jejich snadné provedení a téměř okamžitý výsledek přímo v ordinaci.

• EKG,
• ABPM (24-hodinový tlakový monitor),
• spirometrie,
• CRP (C-reaktivní protein),
• INR (vyšetření krevní srážlivosti),
• iFOBT (test skrytého krvácení do stolice),
• StrepTest (průkaz streptokoků),
• HbA1c (glykovaný hemoglobin).

NÁŠ TÝM

O vaše zdraví pečuje tým Ordinace Nusle.

MUDr.
Pavel Feilhauer

Vystudoval obor Všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia medicíny se rozhodl pro specializaci v oboru Všeobecné praktické lékařství. Po ukončení vysokoškolského studia pracoval v Lékařské ordinaci Vyšehrad.

Od 1. listopadu 2020 pracuje jako všeobecný praktický lékař v Ordinaci Nusle.

Radka Schützová

Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Českých Budějovicích. Po ukončení studia nastoupila jako zdravotní sestra na interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pod Petřínem, kde poté pracovala také na interní jednotce intenzivní péče. Následně pracovala v Lékařské ordinaci Vyšehrad. 

Od 1. ledna 2022 pracuje jako zdravotní sestra v Ordinaci Nusle.