Očkování proti chřipce na sezónu 2023/2024 a proti onemocnění COVID-19

Chřipka

Očkujeme vakcínou proti chřipce na sezónu 2023/2024. Úhrada vakcíny proti chřipce z prostředků veřejného zdravotního pojištění je splněna u pacientů:

 • nad 65 let věku,
 • po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk,
 • kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo diabetem,
 • umístěných ve zdravotnických zařízeních poskytovatele dlouhodobé lůžkové péče nebo v domovech pro seniory, anebo v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem,
 • u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie),
 • u pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk,
 • u pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
 • a pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

Proti chřipce očkujeme také samoplátce, kteří nesplňují úhradu vakcíny z veřejného zdravotního pojištění, cena očkování včetně aplikace je 620 .

V případě zájmu o očkování proti chřipce se dostavte kdykoliv bez objednání během ordinačních hodin:

 • od 9.00 do 13.00 (Po, St, Čt),
 • od 9.00 do 12.00 (v pátek)
 • a od 14.00 do 17.00 (v úterý).

COVID-19

Očkujeme také vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5 proti onemocnění COVID-19. V případě zájmu se objednejte přednostně e-mailem nebo formou SMS.